De afkorting MR, staat voor "medezeggenschapsraad". Hier maken 4 ouders en 4 teamleden van De Zuidstroom deel van uit. Om een beeld te krijgen bij deze MR-geleding, ziet u hieronder de foto's van betreffende MR-leden.

Mocht u ons willen bereiken, dan zijn wij te bereiken op het volgende e-mailadres:

mr@dezuidstroom.fortior.nl
 
Vergaderdata/notulen      Teamgeleding
Vergaderdata 2018/2019
11 oktober 2018
11 december 2018
14 februari 2019
9 april 2019
13 juni 2019
 
 
Annette Driessen (Secretaris)
Jack Driessen  
Marjolein Janssen 
Jasper Keizer
Oudergeleding
E-mail voorzitter:
E.Pouwels@Ulingshof.nl

E-mail secretaris:
a.driessen@dezuidstroom.fortior.nl
 
Erik Pouwels (Voorzitter)
Mascha Ronckers
Roel van Dijk
Marcel Gubbels