Ouderraad

Op onze school functioneert een bijzonder actieve oudervereniging die betrokken is bij tal van 
activiteiten. Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 
Voorzitter Sylvia Haenen
Secretaris          Marjo Betzels
Penningmeester Victoria Cuijpers

 
De Oudervereniging, waarvan alle ouders automatisch lid zijn, is een onmisbare schakel tussen 
de ouders en de school. Het bestuur van de Ouderverenging, de Ouderraad genaamd, 
vergadert ongeveer zes keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden alle activiteiten 
besproken die de leerkrachten samen met de ouders in goed onderling overleg organiseren. 
Hierbij kan gedacht worden aan: Sintermerte, Sinterklaas, Vastelaovend, Pasen, 
Avondvierdaagse, Schoolreisje, Zuidmarkt etc. 
 
Om alle activiteiten goed te laten verlopen heeft de Ouderraad ook hulp nodig van ouders die 
niet in de Ouderraad zitten, maar die het leuk vinden om af en toe op school te helpen. 
Eenmaal per jaar ontvangt u als ouder een inschrijfformulier om u op te geven als hulpouder. U 
kunt dan aangeven óf u wilt helpen en wanneer u beschikbaar bent. 
Verder is er éénmaal per jaar een jaarvergadering waarbij alle ouders welkom zijn. Tijdens deze 
jaarvergadering worden de activiteiten van het voorafgaande schooljaar besproken en wordt 
het financieel verslag gepresenteerd. U ontvangt hiervoor steeds tijdig een uitnodiging. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met het dagelijks bestuur van 
de Ouderraad: or-dezuidstroom@dezuidstroom.fortior.nl