Tussenschoolse opvang/overblijven (TSO)

Op Basisschool De Zuidstroom wordt het overblijven geregeld door Spring kinderopvang. De opvang wordt verzorgd door een team vrijwilligers en een beroepskracht (coördinator) van Spring kinderopvang. Zij zien erop toe dat het overblijven ontspannen, harmonieus en volgens goede regels verloopt, zodat de kinderen weer met frisse energie aan de middaglessen kunnen beginnen. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is uw kind van harte welkom.  Kinderen nemen zelf hun brood mee, het drinken wordt door Spring kinderopvang verzorgd.
Uw kind kan gebruikmaken van de tussenschoolse opvang wanneer hij of zij twee weken van tevoren bij Spring is aangemeld. Aanmelden gaat via de website: www.spring-kinderopvang.nl. Aanmelden is eenmalig en gratis. Uw kind blijft automatisch geregistreerd tot het einde van groep 8. 
 
TIP: Als u verwacht dat uw kind in het komend schooljaar gebruik gaat maken van de TSO, al is het maar één keer, meld hem of haar dan alvast aan voor de flexibele opvang. Als het dan onverwachts voorkomt dat uw kind moet overblijven is dat geen probleem.
 
Aanmelden (en wijzigen) kan via de website van Spring kinderopvang:
www.spring-kinderopvang.nl  Hier kunt u het aanmeldingsformulier (en het wijzigingsformulier) invullen en verzenden. Beschikt u niet over internet dan kunt u de formulieren opvragen via  het servicebureau van Spring klantcentrum:
Tel.: 088-2088301
Mail: info@spring-kinderopvang.nl
 
Contact met de coördinator van de TSO:
De coördinator van de TSO is telefonisch te bereiken door een berichtje in te spreken op de voicemail. Zij belt u dan zo spoedig mogelijk terug. Telefoonnummer:  06 211 249 33.
Ook de dagelijkse aan- en afmeldingen voor het overblijven kunt u inspreken op de voicemail onder vermelding van voor-  en achternaam van uw kind en de groep.
 
Voor aanvragen BSO (Buitenschoolse opvang/opvang na schooltijd) verwijzen we u naar de website van SPRING. U kunt daar alle info lezen en de betreffende condities.