Ligging
Kindcentrum De Zuidstroom is gehuisvest in het gebouw aan de Pastoor op Heijstraat 26. In het nieuwe schoolgebouw willen we dan krachtig onderwijs blijven geven.  De school ligt centraal in het reeds langer bestaande deel van de wijk Venlo-Zuid. Op diverse plaatsen in de wijk wordt krachtig aan stadsvernieuwing gewerkt . Dat is ook terug te zien aan de randen van de wijk. De schoolbevolking is een dwarsdoorsnede van de gemêleerde bevolkingsopbouw van Venlo-Zuid. Het schoolbestuur en de schooldirectie streven er naar krachtig onderwijs in het huidige gebouw te geven. Per 1 januari 2016 willen we dit nog meer passend laten zien in ons nieuwe schoolgebouw. 

Missie/Visie

Op BS de Zuidstroom willen we ieder kind optimaal begeleiden in zijn ononderbroken 
leerproces. 
 
  • Onderwijs: wij willen kinderen een plek bieden waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief.
  • Leerkrachten: zij sturen, begeleiden, motiveren kinderen op hun niveau in hun ontwikkelingsproces. In de groep is dit middels verschillende werkvormen goed afgestemd.
  • Onderwijsplek: wij werken aan een leeromgeving waar kinderen optimaal kunnen leren in een inspirerende leeromgeving. Wij werken daar nu aan en willen dat straks laten zien in ons nieuwe gebouw. 
  • Veiligheid: sociale veiligheid is voor elk kind op onze school zeer belangrijk. Vanuit de sociale veiligheid komt een kind nog meer tot leren. Wij willen een goede sociale veiligheid creëren op onze school. 
  • Maatschappij: onze omgeving / maatschappij is constant in beweging, wij willen kinderen begeleiden en steunen in de veranderingen van de wereld waarin we leven. 
  • Gezamenlijkheid: we hebben elkaar nodig om goed onderwijs te geven, goede afspraken te maken en te leren van elkaar. Dit geldt voor onderwijspersoneel, ouders, kinderen en overige partners.
  • Communicatie: goed communiceren is zeer belangrijk. Op een respectvolle manier communiceren vinden we belangrijk. Samen met alle betrokkenen willen we dit zo goed mogelijk doen. 

Meer weten?
Het uitgebreide missie/visie document is op te vragen bij de directie. Neem contact op.