Voorschoolse opvang (VSO)

Schoolgaande kinderen kunnen bij De Zuidstroom terecht voor de voorschoolse opvang. Iedere morgen is er vanaf 07.30 uur een medewerker organisatie SPRING-kinderopvang aanwezig om de kinderen op te vangen en ze te begeleiden. Deze opvang duurt tot 08.20 uur. Vanaf 08.20 uur worden de kinderen begeleid naar de groepsleerkracht. BS de Zuidstroom wil als onderwijseenheid een kinderopvangprogramma bieden. De school  wil graag een verlengstuk van de thuissituatie zijn; huiselijkheid en geborgenheid in een sfeervolle omgeving zijn de uitgangspunten. Daarnaast staan vrij spel en eigen keuzes centraal. De kracht en kwaliteit van de Zuidstroom zit vooral in het enthousiasme en de betrokkenheid van de medewerkers en vrijwilligers van de basisschool. In de toekomst willen we onder 1 dak verschillende vormen van opvang creëren. Dat doen we nu al, maar ook in ons toekomstige gebouw. We dragen naast de onderwijstaken, vanaf augustus 2013 ook zorg voor de voorschoolse opvang. Andere soorten opvang zijn in de toekomst mogelijk, aangeboden door de school of een externe partner.
Kinderen kunnen vast overblijven voor een bedrag van € 2,60 of flexibel voor € 3,00. U kunt uw kind aanmelden via ons e-mailadres: info@dezuidstroom.fortior.nl . Wilt u gebruik maken van flexibele opvang, dient u uw kind een dag vooraf voor 18.00 uur aan te melden. Na iedere maand kunt u de rekening ontvangen van de school. Gelieve deze rekening dan binnen 14 dagen te voldoen. Tot slot, er wordt geen maaltijd in de ochtend verstrekt.